บาตร โดย ร้านพุทธกาล


B001 : บาตรบ่ม
บาตรเหล็กสแตนเลส ที่ผ่านการบ่มด้วยความร้อน เพื่อทำให้เสียสีก่อนการใช้งาน


B002 : บาตรยังไม่บ่ม
บาตรเหล็กสแตนเลสที่ออกมาจากโรงงาน สามารถใช้งานได้แต่ยัง ไม่ผ่านการบ่ม


B003 : บาตรเคลือบพร้อมฝาบาตรเคลือบ
บาตรเหล็กสแตนเลส พร้อมฝาบาตร ที่ผ่านการบ่มด้วยความร้อน
แล้วจึงนำมาเคลือบเทปล่อนอีกครั้ง ( มีสีให้เลือก )


B004 : ถลกบาตรไหมพรม
ถลกบาตรไหมพรม ฝีมือปราณีต


B005 : ขาบาตร
ไม้แก่นขาม, ไม้ก้านลาน และไม้ไผ่


B006 : ถลกบาตรผ้า
ถลกบาตรผ้า ฝีมือปราณีต